VI ARBETAR ENLIGT ISO
9001:2015, 14001:2015 & 45001:2018

Med många års erfarenhet vet vi att branschen ställer höga krav på kvalité, miljö och arbetsmiljö.
Vi värnar om kundens förväntar på kvalité, en hållbar framtid och våra medarbetares arbetsmiljö.

Vad betyder ordet konkurrens?

"En situation som uppstår där det finns ett flertal oberoende och med varandra på något vis tävlande aktörer inom en given sektor."
Så beskriver Wikipedia ordet konkurrens.

Hur tummar man på kvalitet och säkerhet för att få projektet?

Svar: det gör man inte!

Vårt pris till dig är alltid beräknat på det vi behöver för att hålla oss med fullt utbildad personal och genomföra alla steg i vår kvalitetsprocess som behövs för att genomföra säkra projekt. Vi tummar aldrig på kvalitet och säkerhet. Vi är dock väldigt måna om att behålla kunder som tänker som vi kring sund konkurrens.

Vi arbetar redan i personalrekryteringen med att säkerställa korrekt utbildning, sunda värderingar och viljan att utvecklas inom sitt yrke och att vara stolt över sitt yrke som ställningsmontör.

Utifrån vår kunniga och utbildade personal sätter vi sedan priset vid anbud och vi har noga tänkt igenom vem som skall utföra vad för att uppnå kundnöjdhet av ditt projekt, oavsett storlek. För att lyckas med detta har vi tagit fram policys som tydliggör och styrker de rutiner och kompetens ett modernt ställningsföretag ska följa.