Ställningar till Kungsportsplatsen

Lill-Lördag som vi säger i Göteborg!

 

Mitt i Göteborgs hjärta, på uppdrag av Byggfokus Väst Entreprenad skall vi leverera en 2m bred ställning för takarbeten.

Vår entreprenad startar redan 15/2.

Kungsporten har en lång historia, redan från 1600-talet då detta var den bro som förband inom vallgraven med ”utsidan”.