Scenmontage Svenska Mässan

Scenmontage Svenska Mässan

Hej! Vi har på uppdrag av Space Production fått montera scen inför deras kunds event på Svenska Mässan. Det är med glädje vi får delta från idé till verklighet. Ett intensivt arbete med projektering och logistik har skett de två senaste månaderna och igår 2024-02-05...