Scaffolding Projects | BRF Antennen

Härlig start efter påsken! 🐰🐥🐇🐣

Vi skall i nästa vecka starta upp ett nytt projekt, Brf Antennen.

Projektet i sig är uppdelat i 4 etapper och 16 huskroppar där etapp 1 drar igång redan 8/4.
Ställningen som monteras på plats är en 0,7m bred aluminiumställning för takarbeten, fasadrenovering samt fönstermålning.
Även balkonger skall rivas och ersättas med nya fräscha sådana.

Vi tackar projektledare AFRY samt föreningen BRF Antennen för uppdraget och ser fram emot ett bra samarbete!