Vegahemmet | Tecknat avtal för brandskyddsåtgärder

Hej!

Idag tecknades avtal med Skanska Direkt i Göteborg gällande Vegahemmets brandskyddsåtgärder. Projektet i sig innehåller 3 delar om delas in i följande:
– Ställning för montering av L-stöd i befintlig stomme
– Ställning för utvändiga arbeten
– Ställning för invändiga arbeten i hisschakt
– Väderskyddad topp på det nya hisschaktet