Älvsborgsbron

Infrastruktur - Utmanande lösningar med kund i fokus

I Västsverige pågår flera stora infrastrukturprojekt där Göteborgsregionen är en av Sveriges mest expansiva regioner sett ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. Ett av våra infrastrukturprojekt genomförs på Älvsborgsbron där en 400 m lång hängställning monteras längs med och under bron för att kunna genomföra montering av ytterräcken, åtgärd av skarvar, betongarbeten och mycket mer. Vi har även levererat gångbroar, portaler, trapptorn och hisstorn vilket har hjälpt projektet att kunna utföras trots hög belastning av trafik. 
 
Vi är med dig hela vägen från offert till slutbesiktning. Vi har stor kapacitet av ställning och våra montörer är välutbildade. Det gör att du kan vara trygg med att arbetet blir utfört enligt vad vi kommit överens om. Med hjälp av vårat ISO-arbete kan vi erbjuda ett kvalitativt arbete med kund, miljö och medarbetare i fokus

Eriksbergskranen

Infrastruktur - Tekniska lösningar med höga krav på slutprodukt

Eriksbergskranen var klar 1969 och användes fram till 1979 som en del av Eriksbergs varv, sedan 2012 är Eriksbergskranen ett byggnadsminne vilket innebär att den ska bevaras och inte får rivas. I april 2021 ingick fick vi i uppdrag att montera ställning runt båda kranbenen, en hängande lösning på bommen med tillhörande, rullbart väderskydd samt ett fast väderskydd mellan västra benet och övertrallan. 

Arbetet är unikt på så sätt att det finns ingen liknande kran i Sverige med dessa tekniska lösningar och utmanande momenten. 

Hyr ställningar till stadens infrastrukturprojekt.

I Västsverige pågår flera stora infrastrukturprojekt där Göteborgsregionen är en av Sveriges mest expansiva regioner sett ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. Ett av våra infrastrukturprojekt genomförs på Älvsborgsbron där en 400 m lång hängställning monteras längs med och under bron för att kunna genomföra montering av ytterräcken, åtgärd av skarvar, betongarbeten och mycket mer.
 
Vi är med dig hela vägen från offert till slutbesiktning. Vi har stor kapacitet av ställning och våra montörer är välutbildade. Det gör att du kan vara trygg med att arbetet blir utfört enligt vad vi kommit överens om. Med hjälp av vårat ISO-arbete kan vi erbjuda ett kvalitativt arbete med kund, miljö och medarbetare i fokus

Att hyra ställning av oss

Vi håller alltid hög leveranssäkerhet och ser till att överlämna en välbyggd ställning i rätt tid till dig. Vår arbetsledare ser på plats till att leda arbetet som utförs av våra väl utbildade montörer som har genomfört vårt kvalitetsprogram. Vårt mål är att du som kund ska känns dig trygg när du hyr ställning av oss.

Ställningar är en mycket viktig del byggprojektet. Vi ser det som vår utmaning att lösa det så att du kan kan genomföra ditt byggprojekt med god ekonomi.