ERIKSBERGSKRANEN

Renovering av Eriksbergskranen som målas om i den färg som är enligt byggnadsminne.

Eriksbergskranen var klar 1969 och användes fram till 1979 som en del av Eriksbergs varv, sedan 2012 är Eriksbergskranen ett byggnadsminne vilket innebär att den ska bevaras och inte får rivas. I april 2021 ingick fick vi i uppdrag att montera ställning runt båda kranbenen, en hängande lösning på bommen med tillhörande, rullbart väderskydd samt ett fast väderskydd mellan västra benet och övertrallan.

Arbetet är unikt på så sätt att det finns ingen liknande kran i Sverige med dessa tekniska lösningar och utmanande momenten.

Kranen i sig är en kraftig stålkonstruktion på hela 80m i höjd.

Längden på bommen är ca 100m och lastkapacitet på nästan 500 000 ton och kranen i sig väger ca 1 750 ton

Scaffolding Projects vid renovering av Eriksbergskranen Scaffolding Projects vid renovering av Eriksbergskranen Scaffolding Projects vid renovering av Eriksbergskranen