SAFFRANSGATAN GRUNDSKOLA

Ny grundskola F-3 vid Saffransgatan

Uppe i Angered har vi monterat ställning och väderskydd för nyproduktion av skola i Göteborgs kommun.

Med anledning av byggnation av ny förskola fick vi i uppdrag att montera ett ca 80m långt rullbart väderskydd fördelat i olika nivåer.