STUDENTBOENDE PÅ CHALMERS

Med anledning av byggnation av studentbostäder på Chalmersområdet fick vi uppdraget från Space m2 att leverera ett fristående väderskydd.
 
Väderskyddets spännvidd uppnådde hela 30 meter med två stycken skjutbara kassetter. Hela väderskyddet var fristående med motvikter om 180 ton i form av ballaster och betongblock.
 
Detta projekt krävde en otrolig precision då ingen fukt fick komma in, vilket ett väderskydd av detta slag säkerställde.

Start: 8 februari 2019
Kund: Space m2

Studentboende Chalmers Scaffolding Projects