KAJSKJUL 107

KAJSKJUL 107

Renovering i attraktivt hamnområde Nere i Frihamnen står Kajskjul 107, där bland annat Mix Megapol har sina lokaler, har ett omfattande arbete skett för att förbättra fasadens puts.   Vi levererade en ca 130 meter lång ställning på båda långsidor ihop med ett...
ERIKSBERGSKRANEN

ERIKSBERGSKRANEN

Renovering av Eriksbergskranen som målas om i den färg som är enligt byggnadsminne. Eriksbergskranen var klar 1969 och användes fram till 1979 som en del av Eriksbergs varv, sedan 2012 är Eriksbergskranen ett byggnadsminne vilket innebär att den ska bevaras och inte...
SAFFRANSGATAN GRUNDSKOLA

SAFFRANSGATAN GRUNDSKOLA

Ny grundskola F-3 vid Saffransgatan Uppe i Angered har vi monterat ställning och väderskydd för nyproduktion av skola i Göteborgs kommun. Med anledning av byggnation av ny förskola fick vi i uppdrag att montera ett ca 80m långt rullbart väderskydd fördelat i olika...
STUDENTBOENDE PÅ CHALMERS

STUDENTBOENDE PÅ CHALMERS

Med anledning av byggnation av studentbostäder på Chalmersområdet fick vi uppdraget från Space m2 att leverera ett fristående väderskydd.   Väderskyddets spännvidd uppnådde hela 30 meter med två stycken skjutbara kassetter. Hela väderskyddet var fristående med...
ÄLVSBORGSBRON

ÄLVSBORGSBRON

Hängställning vid renovering av Älvsborgsbron Västsverige pågår flera stora infrastrukturprojekt där Göteborgsregionen är en av Sveriges mest expansiva regioner sett ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. Ett av våra infrastrukturprojekt genomförs på Älvsborgsbron...