Projekt: Älvsborgsbron

Hängställning vid montering av ytterräcken på Älvsborgsbron

Älvsborgsbron är en cirka 900 meter lång hängbro som sträcker sig från Rödastensmotet till Ivarsbergsmotet på Hisingen. Bron är en primär transportled och en viktig länk för godstransporter på väg till och från Göteborgs hamn och industrierna på Hisingen.

På uppdrag av Trafikverket har DAB Group anlitat oss för att kunna montera ett permanent ytterräcke mellan bropelarna/pylonerna på brons båda sidor. För att kunna göra det behövs en över 400 m lång hängställning längs med och under bron.

Det är en speciell miljö att vistas i med tanke på höjden och även vinden kan bli ganska hård uppe på bron men det har gått över förväntan bra.

Arbetet med brons ena sida påbörjades redan 2018 och fortgår under 2019.