Genomförda projekt

Next Generation, KM7

Kartongfabriken Next Generation KM7 är europas största kartongfabrik. Vi har levererat ställning under hela projektet.

Älvsborgsbron

På uppdrag av Trafikverket har DAB Group anlitat oss för att kunna montera permanenta ytterräcken på brons båda sidor.

Chalmers

Projektet krävde en otrolig precision då ingen fukt fick komma in. Ett krav som vårt väderskydd uppfyllde.

Saffransgatan

Uppe i Angered har vi monterat ställning och väderskydd för nyproduktion av skola i Göteborgs kommun.

Eriksbergskranen

Eriksbergskranen målas om i den färg som är enligt byggnadsminne


Kajskjul 107

Vi levererade en ca 130 meter lång ställning på båda långsidor ihop med ett regnskydd.