Projekt: Saffransgatan

Ny grundskola F-3 vid Saffransgatan

Med anledning av byggnation av ny förskola fick vi i uppdrag att montera ett ca 80m långt rullbart väderskydd fördelat i olika nivår.